Blaptica dubia malí

Blaptica dubia 1,5 - 3 cm - 0,5 litru = 250g / 400kč (400 -500ks , 1ks / 0,90kč)
Blaptica dubia 1,5 - 3 cm - 1 litr = 0,5kg / 700kč  ( 800-1000 ks , 1ks / 0,80kč)

Blaptica dubia subadult střední + velcí

Blaptica dubia 3-4cm subadult střední+velcí ( 1 až 2 svleky do dospělosti) - 0,5 litru = 250g/ 300kč (cca 170ks, 1ks/1,70kč)
Blaptica dubia 3-4 cm subadult střední+velcí (1 až 2 svleky do dospělosti) - 1litr = 0,5kg / 550kč (cca 350ks, 1ks/1,60kč)
Blaptica dubia 3-4 cm subadult střední+velcí (1 až 2 svleky do dospělosti) - 2 litry = 1kg / 1050kč (cca 700ks, 1ks/1,50kč)
Blaptica dubia 3-4 cm subadult střední+velcí (1 až 2 svleky do dospělosti) - 5 litrů = 2,5kg / 2400 kč (cca 1750ks, 1ks/1,40kč)

Blaptica dubia mix střední + mladí dospělci

Blaptica dubia 3-4 cm mix subadul,adult . (střední + mladí dospělci)- 1 litr = 0,5kg / 500kč (cca 340ks, 1ks/1,50kč)

Blaptica dubia mix samci+samice mladí dospělci

Blaptica dubia 4cm adult mladí dospělci mix samci a samice- 1 litr / 400kč( cca 330 ks , 1ks/1,20kč)